Kiếp trước bất hiếu với cha mẹ - Kiếp này cô đơn

Kiếp này không cha không mẹ, kiếp trước phản nghịch bất hiếu

Kiếp này không cha không mẹ, kiếp trước phản nghịch bất hiếu   Đạo hiếu là sự tu dưỡng đạo đức cơ bản nhất của con người, một người bất hiếu với cha mẹ, không hiếu thảo với cha mẹ sẽ bị “trời phạt”. Người không hiếu thảo với cha mẹ thì đời này không làm được gì nhiều, kiếp sau sẽ không có cha không mẹ, kết quả một mình cô đơn thật là đáng thương.
Đạo hiếu là sự tu dưỡng đạo đức cơ bản nhất của con người, một người bất hiếu với cha mẹ, không hiếu thảo với cha mẹ sẽ bị “trời phạt”. Người không hiếu thảo với cha mẹ thì đời này không làm được gì nhiều, kiếp sau sẽ không có cha không mẹ, kết quả một mình cô đơn thật là đáng thương.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cauchuye/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account