Câu Chuyện Mới Nhất

Đẹp và Giàu

Khi chưa trở thành hoàng hậu, Mallika (Mạt Lợi) là cô gái bán bánh và không đẹp. Một lần cúng dường bánh lên Đức Phật, được Đức Phật cho biết cô sẽ là hoàng hậu. Sau này trở thành vợ vua Pasenadi, bà đến gặp Đức Phật và hỏi về nguyên nhân của giàu nghèo, đẹp xấu.

Chi tiết...

Thiên Nhãn Của Alahán

THIÊN NHÃN CỦA ALAHÁN: (Trích trung bộ kinh I, kinh Randarara, B)

..."Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc bất động như vậy, vị ấy hướng tâm trí tuệ đến sanh tử của chúng sinh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sinh.

Chi tiết...

Môi Trường Của Nhân Quả

Một hòn đá rớt xuống hồ nước yên lặng, thế rồi những vòng sóng tỏa đi càng lúc càng xa. Mặt nước là môi trường để cho sóng lan tỏa sau khi nhận được kích động bởi sự va chạm của hòn đá.

Không khí là môi trường truyền đi của âm thanh. Nước là môi trường sinh sống của cá. Vật trong suốt là môi trường của ánh sáng.

Những gì có biến thiên thay đổi đều có môi trường của nó và luật Nhân Quả cũng vậy, cũng có một môi trường để cho một tác nhân biến đổi thành quả báo.

Chi tiết...

Luật Nhân Quả là một nguyên lý khách quan để chứng kiến

Cây Nhân Quả bám rễ vào lòng đất quá khứ, vươn ngọn tới bầu trời vị lai và rơi rụng hoa quả trên mặt đất của hiện tại. Người chưa chứng kiến thì đòi hỏi phải chứng minh, còn người có tâm an định lặng lẽ thì chứng kiến rõ ràng đó là một nguyên lý chân thật. Đường đi của Nhân Quả tuy vô hình đối với người tâm còn loạn động, nhưng bày hiện rõ ràng với người có nội tâm an tĩnh sâu xa, giác ngộ được tự tánh chân thật. Những đệ tử của Phật khi vào Thiền Định chứng được Thiên nhãn minh, có thể thấy rõ những nghiệp duyên, báo ứng của chúng sinh, biết rõ do hạnh nghiệp gì từ quá khứ mà chúng sinh kia phải chịu khổ hay được vui, thấy rõ chúng sinh chết từ nơi này và sang nơi khác theo duyên nghiệp thế nào. Các Ngài trông thấy rõ ràng như chúng ta cúi nhìn bầy kiến bò trên mặt đất. 

Chi tiết...

Luận Về Nhân Quả

Nói đến đạo Phật là nói đến luật Nhân Quả Nghiệp báo, một nguyên lý mà con người phải chịu lấy trách nhiệm hành động của mình. Không phải thần linh nào khác đã qui định thưởng phạt kiếp sống của con người, chính con người thật sự là Thượng đế tối cao của họ, họ muốn làm chủ đời sống hay muốn mất quyền làm chủ, họ muốn khổ hay muốn vui, hoàn toàn bởi họ, không do một ai khác. Luật Nhân Quả là nền Đạo Đức nhân bản cao cả hơn mọi nền Đạo Đức nào khác, trong đó giá trị con người được nâng cao không còn giới hạn. Câu chuyện về ông già chồn được truyền mãi trong nhà thiền như sau.

Chi tiết...

Câu Chuyện Nhân Quả

Sưu tầm những câu chuyện nhân quả ý nghĩa

Trang chủ

Câu Chuyện Nhân Quả là website nơi sưu tầm những câu chuyện về nhân quả có ý nghĩa áp dụng trong đời sống hàng ngày.

Nhân quả là gì?

Nhân quả là luật cơ bản của Phật pháp. "Nhân" là nhân duyên, và "quả" là quả báo. Theo thuyết luân hồi của Phật giáo, gieo nhân nào thì nhận quả ấy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Mọi thứ đều có nguyên nhân, không có nguyên nhân thì không có hậu quả. Kết quả của chúng ta ngày hôm nay đều là nguyên nhân mà chúng ta đã gieo trồng.

Sự công bằng thực sự trên đời là "nhân quả".

Dù bạn là người có địa vị cao hay là người có địa vị thấp. Bạn đều không thể tránh khỏi quy luật: "Thiện hữu thiện báo, Ác giả ác báo"  không có được bất kỳ đặc ân, hay phân biệt nào.

Nhân quả của Phật giáo xuất phát từ nguyên lý "Tánh Không Duyên Khởi", nhằm mục đích làm sáng tỏ rằng vạn vật trong vũ trụ đều tùy thuộc vào "nhân"  khi "địa lợi" tụ lại rồi sinh cho mình những "quả".  Trong vũ trụ từ giới tự nhiên đến cõi chúng sinh, từ thiên thể đến cát bụi, không một hiện tượng nào có thể tách rời mối quan hệ nhân quả.

Mọi suy nghĩ và hành vi tất yếu sẽ dẫn đến kết quả tương ứng, "nhân” sẽ không tự biến mất trước khi có "quả", ngược lại, nếu không có một "nhân" nào đó thì sẽ không thu được kết quả tương ứng. Vì vậy, nhân quả là hiện thực nhân sinh trong vũ trụ, cái gọi là "Muốn biết nhân đời trước, xem quả hưởng đời này. Muốn biết quả tương lai, xét nhân gieo hiện tại"

"Thụ cùng tam tế, hoành biến thập phương", cho dù chúng ta có tin vào nhân quả hay không, thì nhân quả là sự tồn tại tuyệt đối. "Kinh Niết Bàn" chỉ ra: "Quả báo thiện ác như hình với bóng, nhân quả ba đời, luân hồi không mất".

Một người có thể không sợ quỷ thần, không sợ sinh tử. Nhưng không thể không sợ nghiệp báo, không sợ nhân quả.

Bạn không nhất thiết phải theo Đạo Phật để có thể hiểu về nhân quả, vì đây là quy luật hiển nhiên trong vũ trụ này.

Đọc một câu chuyện nhân quả là bạn sẽ hiểu thêm được một khía cạnh mới mẻ trong cuộc sống. Dần dần, trong mọi điều bạn làm hàng ngày, bạn sẽ nhận ra được phần nào Nhân - Quả hiển hiện trong điều đó

 

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cauchuye/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account