Tỳ - Kheo Ni Kim Sắc - Cô Gái Xấu Xí Thay Đổi Nhờ Nhân Quả

Nhân: Cô gái xấu xí cúng dường tháp Phật

Quả: Cảm được thân thể màu vàng ròng.

Trong sách Kinh Phật có nói "Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh" tức là thân thể và dung mạo của chúng ta là do "Tâm tưởng sanh" (tâm sinh ra). Nữa đời trước của một người, là ảnh hưởng từ kiếp trước, nửa đời sau, chính là tự mình. Vì vậy, muốn có dung mạo xinh đẹp thì chúng ta cần tu tâm, làm việc thiện và cúng dường Tam Bảo.

Tỳ - Kheo Ni Kim Sắc 

Lúc Đức Như Lai ở thành Vương – Xá, có người phụ nữ gia đình nghèo sinh hạ một em bé gái có 18 tướng xấu. Cha mẹ của em đều hết sức buồn rầu. Cha em nói:

- Đứa con xấu như vậy, nhân lúc trời tối, hãy đem nhận nước cho chết đi. 

Người mẹ đau buồn nói:

- Chàng không nên nói như vậy, giết người là hành động trời đất không thể dung thứ, huống gì nó lại là con của chúng ta. Ít ra hãy đợi nó lớn lên, có thể tự sinh sống, rồi hãy đuổi nó ra khỏi nhà cũng không muộn. 

Người chồng suy nghĩ, đồng ý. Từ đó về sau, hai vợ chồng họ giấu kín em trong nhà, không để cho bất kì ai thấy mặt. Đến lúc em có thể tự nuôi sống lấy mình, vợ chồng họ bèn đuổi em ra khỏi nhà. Em đi lang thang khắp đầu đường cuối xóm, xin ăn khắp nơi, nhưng ngày ngày đều cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Em vốn dĩ tướng mạo đã xấu xí, bây giờ lại bị bệnh hủi, quả thật thống khổ không thể chịu nổi, luôn lăn lóc rên siết bên lề đường.
Thầy A – Nan xem thấy tình cảnh thảm thương của em như vậy, bất chợt trong tâm thấy thương xót vô cùng. Không chần chừ, thầy liền bước đến ôn hòa hỏi thăm:

- Này em bé! Em tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại ra nông nổi thế này? 

Thần trí của em vẫn còn tỉnh táo, bèn cầu xin thầy một cách hết sức bi thương:

- Kính Bạch Tôn giả! Nhất định là do chiêu cảm nghiệp xấu đời trước nên con mới bị tình cảnh như ngày hôm nay. Ngưỡng mong Tôn giả từ bi giúp con tiêu trừ nghiệp xấu này!

Thầy A – Nan thương xót an ủi em:

- Em không nên lo lắng, thầy sẽ dạy em tu thiện, dùng nghiệp lành để tiêu trừ nghiệp xấu.

Thế là thầy A – Nan tìm một ít dầu vừng, hương hoa, đưa cho em rồi bảo em mang đến tháp thờ tóc và móng tay của Đức Như Lai để cúng dường. Khi ấy, đúng lúc trưởng giả Cấp Cô Độc cũng vừa đến nơi đó, thấy chuyện như vậy bèn thưa hỏi thầy A – Nan. Thầy liền kể lại ngọn ngành sự việc cho ông ta nghe. Trưởng giả Cấp Cô Độc thấy quần áo cảu em rách nát, lòng từ bi sinh khởi, liền tặng em một bộ áo quần mới.

Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai quán xét biết rõ về em bé đáng thương này, bèn đích thân đến nơi tháp. Em bé xấu xí nhìn thấy kim thân Đức Như Lai tam môn tịch tĩnh, tướng hảo trang nghiêm, viên mãn nghiêm sức, liền sinh khởi tín tâm cực lớn, thầm nghĩ: “Công đức mình cúng dường tháp thờ tóc và móng tay của Đức Như Lai đã rất lớn, nếu hôm nay có thể cúng dường kim thân của Ngài, công đức càng không thể nghĩ bàn”. Em suy nghĩ trong giây lát, liền dùng bộ áo quần trưởng giả vừa cho mình để cúng dường Đức Thế Tôn. Cúng dường xong, em chắp tay cầu nguyện một cách vui mừng khôn xiết. Ngay lúc đó em qua đời với tâm đầy hoan hỉ.

Thiếu nữ cúng dường Đức Phật

Cúng dường Đức Phật

Sau khi chết, em được đầu thai vào một gia đình lái buôn giàu có. Lúc vừa chào đời em đã được thân thể hết sức đoan trang xinh đẹp, da màu vàng ròng, do đó cha mẹ đặt tên là “Kim Sắc”.

Năm Kim Sắc vừa tròn 7 tuổi đã sinh khởi niềm tin thanh tịnh vào Phật Pháp. Khi được sự đồng ý của cha mẹ, em xuất gia sống đời tỉnh thức theo giáo pháp giải thoát của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Sau khi xuất gai, em ngày đêm tinh tấn tu tập, không bao lâu đã dứt hết phiền não, chứng đắc thánh quả A La Hán, trở thành một vị A La Hán đầy đủ thần thông.

Sau khi chứng quả, Kim Sắc dùng thần thông quan sát đời trước của mình, biết được nhờ thầy A – Nan cứu mình thoát khỏi thân người bần tiện với 18 tướng xấu xí, cho nên hết sức cảm kích, ngày nào cũng cung kính cúng dường thầy.

Chúng tỳ kheo thấy chuyện như vậy bèn đến thưa thỉnh Đức Thế Tôn:

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! A La Hán Kim Sắc có nhân duyên gì mà được sinh vào gia đình giàu sang phú quý, toàn thân có màu vàng ròng? Lại vì sao khi tuổi hãy còn nhỏ mà đã có niềm tin thanh tịnh vào giáo pháp giải thoát của Đức Như Lai, xuất gia chứng quả? Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Đức Thế Tôn ôn tồn nói:

- Các con có còn nhớ cô gái với 18 tướng xấu ở thành Xá – vệ trước kia không?

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con còn nhớ! Cô ta thật hết sức xấu xí.

- Lúc cô gái ấy cúng dường tháp thờ tóc và móng tay của ta, ta đích thân đến thọ nhận. Khi vừa thấy ta, cô gái ấy liền sinh khởi tín tâm và vui mừng cực độ. Ngay trong lúc tràn đầy tín tâm và niềm vui đó, cô qua đời. Do đó, cô chuyển sinh vào gia đình lái buôn giàu sang, vừa ra đời đã có được thân thể màu vàng ròng.

Các vị Tỳ Kheo lại cung kính bạch hỏi Đức Như Lai:

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Thế thì trước đây cô ta từng gây tạo nghiệp xấu gì mà phải chịu quả báo bần tiện, có 18 tướng xấu như vậy?

Đức Như Lai từ tốn đáp:

- Đây là do nghiệp lực từ đời trước của cô ta đã thành thục, Vào thời Đức Phật Ca – Diếp còn tại thế, tuổi thọ con người tới 20000 tuổi, tại vườn Lộc Dã ở Ấn Độ có người con gái của một thương gia, sinh khởi niềm tin thanh tịnh với Đức Phật Ca – Diếp, cũng xin cha mẹ cho cô được xuất gia sống đời tỉnh thức. Sau khi xuất gia, cô bộc lộ bản tính cứng đầu, cậy tài háo thằng, thường mắng nhiếc người khác là “người hèn”, “người xấu”… Sau đó, cả đời tu hạnh thanh tịnh Phạm hạnh, trước khi lâm chung cô phát nguyện:

“Cả đời con xuất gia tu hành phạm hạnh, tuy chẳng có được thành tựu gì to lớn lắm, song nhờ công đức xuất gia này, hi vọng được an trú trong giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, được Phật hoan hỉ, xuất gia tu hành chứng quả A la Hán, và nguyện cho ác nghiệp mắng chửi người sẽ không thành thục”.
Nhưng, nhân quả không hư dối, nghiệp ác mắng chửi người đó thành thục trước, khiến cô trở thành cô gái bần tiện có 18 tướng xấu. Sau đó, nguyện lành thành thục, được gặp Phật và sinh tâm tín ngưỡng, vui mừng đối với Như Lai, do đó được chuyển sinh thành cô gái có sắc thân màu vàng ròng, cuối cùng là được xuất gia chứng quả A – La – Hán. Đây là nhân duyên đời trước của A – La – Hán Kim Sắc.

Cúng dường trai Tăng

Cúng dường trai Tăng

Lời bàn

Phương thuốc thần hiệu trị dứt các bệnh chết yểu, chết bất đắc kỳ tử 

- Hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, ông bà... 

- giữ giới không giết hại, thường làm việc phóng sanh, cứu sống vật mạng. 

- Không vì lợi dưỡng cho mình mà nuôi các loài dê, lợn, vịt, gà... để giết thịt hoặc bán cho người giết thịt.

- Không làm ra những loại khí cụ, bẫy rập, chài lưới... để giết hại các loại sinh linh trên cạn, dưới nước. 

- Khuyên bảo, khuyến khích những người làm nghề giết mổ, chài cá, lưới chim... chuyển đổi sang các nghề nghiệp khác tránh sự giết hại. 

- Góp sức in ấn, phân phát lưu hành những sách khuyến thiện, khuyên người phóng sinh, bỏ việc giết hại, tin sâu nhân quả.

- Nếu học nghề thuốc chưa đến mức tinh tường, thông thạo thì quyết không nên hành nghề.

Phương thuốc thần hiệu trị dứt các bệnh nghèo khốn khổ sở 

- Phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, ông bà... không được so đo tính toán phí tổn. 

- Thường thiết trai cúng dường chư tăng ni.

- giúp đỡ, chu cấp cho thân bằng quyến thuộc, cứu giúp người nghèo khó bần hàn không tính toán chuyện lợi hại.

- Khi có cơ hội, không từ chối việc dùng tiền của, tài vật giúp đỡ người khác. 

- Tài vật không phải của mình thì không tìm cách tranh đoạt, giữ lấy. 

Phương thuốc thần hiệu trị đứt các bệnh hình dung xấu xí

- Chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, ông bà... điều quan trọng là phải giữ vẻ mặt vui vẻ kính thuận. 

- Luôn giữ dáng vẻ cung kính nhu hòa khi phụng sự các bậc tôn trưởng, thầy tổ. 

- Vẽ tranh, đắp tượng chư Phật, Bồ Tát...

- Tu sửa tranh, tượng chư Phật, Bồ Tát...

- Cúng dường các loại đèn, dầu, hương trầm...

- Khuyên người khác từ bỏ việc thưa kiện, tranh tụng...

- Đối xử với mọi người giữ lòng khiêm tốn, cung kính giữ lễ. 

- Không khởi tâm sân hận nóng nảy, hung bạo xúc phạm người khác. 

- Không khinh bỉ, chế nhạo những người khuyết tật, giác quan không trọn đủ (như người mù, điếc, câm)

Mỗi một phương thuốc vừa kể trên đây đều bao gồm đủ ba phần: (1) tự thân nỗ lực làm, (2) khuyên bảo, chỉ dạy, khuyến khích người khác làm, (3) khi thấy người khác làm được thì sinh tâm hoan hỷ vui mừng, ngợi khen, tán thán.

Câu Chuyện Nhân Quả Trong Cuộc Sống

Giúp Nước Uống Giải Khát Cho người - Thoát Được Ác Nghiệp Sinh Vào Cảnh Giới Ngạ Quỷ

Nhân: Giúp nước uống giải cơn khát cho người

Quả: Đi đến nơi nào cũng sẽ không bị khát

Người người đều biết rằng đói quá có thể phải chết, nhưng không biết rằng khát nước cũng có thể sinh bệnh. Những khi thời tiết ôn hòa mát dịu còn có thể chịu được, nhưng gặp những lúc rét lạnh hoặc nóng bức thật không dễ chịu đựng. Người xưa dạy rằng: “Chớ nên chê việc thiện nhỏ mà không làm”. Giúp nước uống giải khát cho người cũng là một trong các việc thiện nhỏ nên làm.

Ăn chay, khuyên người ăn chay - Sống lâu khỏe mạnh

Ăn chay rất phổ biến ở những người hiện đại, và lý do lớn nhất là “ăn chay tốt cho sức khỏe”. Thêm một lý do khác nữa liên quan đến niềm tin tôn giáo là để từ bi với chúng sinh, tránh sát sinh và tạo nghiệp.

Làm Việc Thiện Sẽ Thay Đổi Được Số Phận

Vào thời nhà Minh ở trấn Giang Tô Giang Kinh có một tú tài tên là Trương Sinh. Hoàn cảnh gia đình anh ta rất nghèo khó, tư cách của anh thì tồi tệ, thường hay làm hại hàng xóm láng giềng. Tính nết anh ta lại khá hào sảng, tiền của mà anh ta vơ vét được nhờ bắt chẹt dọa dẫm người ta thì anh ta lại tùy ý đem cho khắp nơi, trong số hàng xóm rất nhiều người túng quẫn cũng được anh ta giúp đỡ rất nhiều, cho nên lương thực tiền của trong nhà anh ta chẳng giữ được lâu.

Câu Chuyện Nhân Quả Trong Gia Đình

Bán Lợn Hóa Ra Bán Con

Phóng sanh là thấy các loại chúng sanh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, mạng sống trong phút giây nguy ngập liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Trong tất cả các tội ác, tội ác sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, phóng sanh là công đức lớn nhất.

Hàng Nghề Mổ Heo và Quả Báo Bị Ung Thư Bệnh Nan Y

Cô Hồ Thì Quyến quê ở tỉnh Trà Vinh, sống bằng nghề làm ruộng cuộc sống khá khổ cực. Khi đến tuổi trưởng thành, cô kết hôn với một người cùng quê là anh Trần Văn Thuận. Hai người sống với nhau có hai con gái và một trai. Cô mưu sinh bằng nghề mua bán heo. 

Hiếu Kính Cha Mẹ, Cả Nhà Thoát Chết

Tháng ba năm Giáp Ngọ thời nhà Thanh, con trai của Cố Thành trú tại Thành Đông, huyện Vũ Tiến, tỉnh Giang Tô lấy Tiền Thị làm vợ. Có một lần, Tiền Thị về nhà cha mẹ đẻ,không lâu quê chồng xuất hiện dịch bệnh, truyền nhiễm rất nhanh và rộng, rất nhiều người chết, mọi người đều sợ bị truyền nhiễm, đến cha mẹ cũng không dám qua hỏi thăm.

Câu Chuyện Nhân Quả Trong Tình Yêu

Tình Yêu Cũng Có Nhân Quả Luân Hồi

Đức Phật nói: Tình yêu có luân hồi.

Trong nhân quả của hôn nhân, tình cảm giữa người với người là định mệnh. Đó là nhân quả luân hồi, duyên nợ ở kiếp trước, gặp ở kiếp này. Do vướng mắc ở kiếp trước, nên đời này tương phùng gặp nhau.

Đức Phật và con nhện

Truyền thuyết kể lại rằng, trên mái hiên của ngôi chùa Linh Ẩn (灵隐). Có một con nhện đã dệt mạng hàng nghìn năm, một hôm, Đức Phật nói với con nhện: “Trên đời này cái gì quý nhất?”

Một Câu Chuyện Về Ái Tình Luân Hồi

Ngày xưa, có một thư sinh nọ đã ấn định ngày thành thân với vị hôn thê của mình. Tuy nhiên vào đúng ngày ước hẹn, vị hôn thê của chàng thư sinh lại đi lấy người đàn ông khác.

Câu Chuyện Nhân Quả Trong Giáo Dục

Giáo Dục Nhân Quả 12: Không ngăn kẻ xấu làm sai sau này chính ta cũng sẽ sai dở

Nhân: Không ngăn kẻ xấu làm sai
Quả: Mất năng lực kém dở

Nếu nhìn thấy kẻ khác làm sai mà lòng ta làm ngơ, thì sau này chính ta cũng sai, mất năng lực, kém dở. Vậy là sao chúng ta có thể dạy con trẻ biết đúng sai mà ngăn người? và ngăn làm sao cho hợp lý?

Giáo Dục Nhân Quả 11: Nếu bất kính với thầy cô về sau lời nói của bạn sẽ không ai nghe

Nhân: Bất kính với thầy cô
Quả: Lời nói không ai lắng nghe

"Tiên học lễ hậu học văn" là điều không bao giờ cũ, một đứa trẻ có học giỏi bao nhiêu nhưng chẳng thể có lòng tôn kính với những người đã dạy cho mình thì về sau có nói đúng vẫn khôn ai lắng nghe.

Giáo Dục Nhân Quả 15: Người trồng cây phóng sinh sẽ được sống lâu khoẻ mạnh

Nhân: người trồng cây phóng sinh
Quả: Được sống lâu khoẻ mạnh

Cho đi sự sống, không chỉ của các loài động vật và còn là thực vật, bạn sẽ sẽ gặt hái là được 1 sự sống khoẻ mạnh bền vững.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cauchuye/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account