Đồng Tử Bảo Hải - Cảm được kho báu tràn đầy nhờ tu sửa tháp Phật

  • Thời gian

    18 thg 9, 2023

  • Lượt xem

    167 lượt xem


Nhân: Tu sửa cúng dường tháp Phật, Qủa: Cảm được kho báu tràn đầy.  Đức Phật có dạy rằng trong tất cả các hạnh bố thí thì...

1122-dong-tu-bao-hai-cam-duoc-kho-bau-tran-day-nho-tu-sua-thap-phat

 ĐỒNG TỬ BẢO HẢI - CẢM ĐƯỢC KHO BÁU TRÀN ĐẦY NHỜ TU SỬA THÁP PHẬT

Lúc Đức Như Lai ở thành Vương - xá, trong thành có một ví phú ông rất giàu có, tài sản tương đương Đa văn thiên tử. Ông cùng vợ có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Sau khi vợ ông mang thai, tự nhiên xuất hiện rất điềm lạ, như trong nhà bỗng dưng xuất hiện nhiều đồ trang sức, cờ báu, long báu,... hoa nở rộ khắp nơi, hương thơm ngào ngạt, giường ngủ cũng biến thành giường báu của chư thiên. Những điềm lành này làm cho vị phú ông rất nghi hoặc, không hiểu gì cả. Ông lo sợ rằng vợ mình bị ma nhập hoặc bị dạ - xoa làm hại. 

Do đó, ông vội vàng tìm đến một thầy tướng, hỏi xem rốt cuộc thì những hiện tượng này là điềm lành hay dữ? Vị thầy tướng sau khi xem xong liền nói: 

- Đây chẳng phải tai họa gì đâu, mà là do phước đức của thai nhi mới xuất hiện ra những tướng lành này. Ông không nên lo lắng. 

Nghe vị thầy tướng nói thế, ông phú hộ mới yên tâm phần nào.

Sau 10 tháng mang thai, người vợ phú ông sinh hạ được một bé trai hết sức khả ái, tướng mạo đoan nghiêm, không giống người bình thường. Thân thể em khi sinh ra vô cùng sạch sẽ, không những chẳng dính nhau thai và máu dơ, mà trên người lại sẵn có những bảo châu, chuỗi ngọc, y phục cõi trời quý báu vô cùng...

Lúc những người hầu tắm rửa cho em, mỗi khi vừa cởi bỏ y phục trên người em ra liền tức thời xuất hiện y phục khác, khiến họ chẳng biết phải làm thế nào, chỉ còn cách để nguyên y phục và trang sức của em mà tắm rửa. Tắm rửa xong, khi những người hầu đặt em lên giường thì giường ấy lập tức biến thành giường lớn, được trang hoàng bằng trân bảo vi diệu xinh đẹp. Trên trần nhà lại xuất hiện tòa cung điện trang nghiêm, phía trên cung điện có những cờ báu, phướng báu,... bên trong cung điện có hoa tươi và hương thơm ngào ngạt, trước giường lại xuất hiện một tháp báu, trong tháp có chứa các loại vật báu, lấy hoài không hết, quả thật là hy hữu vô cùng. 

Vị phú ông vui mừng không sao nói hết, liền tổ chức tiệc mừng hết sức long trọng. Bởi lúc em vừa sinh ra thì bảo châu trong nhà tự nhiên xuất hiện nhiều hơn nước biển, nên ông liền đặt tên cho em là đồng tử Bảo Hải. Đồng tử Bảo Hải được tám vị nhũ mẫu nuôi nấng bằng những thức ăn bổ dưỡng, như sữa tươi, sữa chua, khô dầu,... Em lớn lên rất nhanh, và mỗi khi em đi đến đâu đều có những hàng phi nhân hiện ra trải thảm đỡ chân, lại có những phi nhân, thiên nữ rải hoa cúng dường.

Lớn lên, chàng Bảo Hải tinh thông các môn học vấn thế gian như văn học, y học, tám loại quán sát,... Cha chàng đặc biệt xây dựng bốn cung điện riêng biệt thích hợp với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông để chàng lúc nào cũng có nơi ở thật thoải mái. Trên các cung điện ấy tự nhiên xuất hiện những cờ báu, lọng báu, lại có các thiên nữ hiện xuống cùng vui chơi. Chàng hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đó một cách thỏa thích. 

Một hôm, chàng bảo Hải phát khởi lòng tin lớn đối với Ba ngôi báu (tức Tam Bảo gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo), tự suy nghĩ rằng: "Phước báo nhân thiên của thế gian mình đã được hưởng đầy đủ, giờ chính là lúc nên xuất gia sống đời tỉnh thức, tinh tấn tu tập giáo pháp giải thoát của Phật đà để đoạn trừ tất cả thống khổ của sinh tử luân hồi.

Thế là chàng đem hết tài sải ra bố thí, giúp cho rất nhiều người được an lạc, sau đó đến đảnh lễ đức Như Lai xin theo Ngài xuất gia sống đời tỉnh thức. Sau khi xuất gia, đồng tử Bảo Hải đi đến bất cứ nơi đâu cũng có rất nhiều phi nhân hiện ra làm cho mặt đất bằng phẳng, dựng cờ báu, chẹ lọng báu và vô số thiên nữ vây quanh.

Một số người xuất gia cảm thấy như vậy là không hợp lý. Họ xì xầm bàn tán với nhau:

- Tỳ - kheo Bảo Hải đã là người sống đời thoát tục, vì sao đi đến nơi nào cũng mang theo những cờ báu, lọng báu, lại có thiên nữ vây quanh. Nếu còn ham thích năm món dục thì ông ấy đến đây để làm gì? 

Đồng tử Bảo Hải cũng vì chuyện này mà sinh tâm phiền não, bèn đến thưa hỏi Đức Thế Tôn, cầu mong Ngài chỉ dạy cho cách đối trị như thế nào. 

Đức Như Lai dạy:

- Nếu con quán xét tất cả những thứ ấy đều không cần thiết, tự nhiên chúng sẽ biến mất.

Tỳ - kheo Bảo Hải liền thực hành theo đúng lời dạy của Đức Như Lai, quả nhiên tất cả đều không còn nữa. Thầy cảm thấy nhẹ nhàng như thái, càng tinh tấn tu trì, không bao lâu sau đã đoạn trừ được hết phiền não trong Ba cõi, chứng đắc thánh quả A - La - Hán. 

Lúc đó, các vị tỳ - kheo liền đến thỉnh vấn Đức Như Lai:

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Đồng từ Bảo Hải có nhân duyên nghiệp lành như thế nào mà được sinh vào gia đình giàu sang phú quý, tướng mạo đoan trang, trời sinh có đầy đủ các loại trang sức châu báu, khi chào đời thân thể không dơ bẩn, tự nhiên xuất hiện cung điện, bảo tháp, hoa tươi, đi đến đâu cũng đều có phi nhân và thiên nữ trải thảm, rải hoa cúng dường? Lại do nhân duyên gì phát khởi được lòng tin thanh tịnh vào Ba ngôi báu, xuất gia sống đời tỉnh thức, chứng đắc quả vị A - La - Hán? Ngưỡng mong Đức Như Lai từ bi giải thích cho chúng con được rõ, chúng con rất muốn nghe. 

Đức Như Lai nhìn khắp đại chúng một lượt rồi nói:

- Đây là sự thành tựu nguyện lực đời trước của tỳ - kheo Bảo Hải. Trong Hiền kiếp này, vào lúc thời Đức Phật Ca - Diếp còn tại thế. Khi đó, tại vườn Lộc Dã ở Ấn Độ có một vị trưởng giả giàu có ngang với Đa văn thiên tử, có niềm tin thanh tịnh và vào Ba ngôi báu. Ông ta đặc biệt xây dựng giảng đường, cung thỉnh Đức Phật Ca - diếp và toàn thể tăng chúng đến thuyết pháp và cúng dường lên chư vị đủ các loại thức ăn thơm ngon, lại còn thỉnh Đức Như Lai và chư tỳ - kheo tắm rửa thay y phục, rồi thu nhặt tóc và móng tay của Đức Phật Ca - Diếp để xây tháp cúng dường.

Tu sửa tháp Phật cảm được kho báu tràn đầy  

Tu sửa tháp Phật cảm được kho báu tràn đầy 

Ngày nọ, có rất nhiều chim đến làm tổ trên ngọn tháp. Ông ta thấy vậy cho là bất kính, liền xây thêm một tầng lầu bên trên tháp, lại dùng các loại phướng báu, lọng báu để trang sức, bên trong dùng các loại châu báu, chuỗi ngọc quý giá để trang hoàng, trông thật trang nghiêm, xinh đẹp vô cùng. Sau đó, ông phát nguyện:

- Nhờ tất cả công đức tu tạo bảo tháp này, nguyện cho con được đời đời kiếp kiếp sinh vào gia đình giàu sang, tướng mạo đoan trang, trời sinh đầy đủ các loại bảo vật trang sức, khi chào đời thân thể không dơ bẩn, bên trong bảo tháp cất chứa nhiều báu vật lấy hoài không hết, đi đến đâu cũng đều có phi nhân và thiên nữ trải thảm, rải hoa. Sau cùng, sinh khởi lòng tin thanh tịnh vào Ba ngôi báu, được xuất gia đắm mình trong pháp lành của Đức Thích - Ca - Mâu - Ni Thế Tôn, chứng đắc quả vị A - La - Hán.

Đức Phật kể xong nhân duyên nghiệp lành đời trước của tỳ - kheo Bảo Hải, tất cả đại chúng đều sinh tâm hoan hỷ, đảnh lễ tin nhận.

Lời dạy của Đức Phật về việc cúng dường, xây dựng chùa tịnh xá

Lời dạy của Đức Phật về việc cúng dường, xây dựng chùa tịnh xá

Trong Kinh Đức Phật có dạy, khi chúng ta cúng dường xây dựng chùa, tịnh xá thì có 5 phước báu:

1. Được mọi người yêu thương kính mến.

2. Được bậc thiện trí thức gần gũi tế độ

3. Được danh thơm tiếng tốt lan truyền khắp mọi nơi.

4. Không có tâm rụt rè, e sợ dù đi ở đâu hay đi đến chỗ nào như vua, Sa - môn, Bà La - môn.

5. Sau khi chết, do thiện nghiệp này cho quả báu được tái sinh nơi cõi trời dục giới, hưởng sự hạnh phúc, an lạc. 

Trong Kinh Kim Dadasutta, Đức Phật đã trả lời các câu hỏi của chư thiên như sau: 

"Bố thí những vật thực,

Là bố thí sức mạnh. 

Bố thí những y phục,

Là bố thí sắc đẹp. 

Thí phương tiện đi lại,

Là thí sự an lạc.

Bố thí đèn thắp sáng,

Là bố thí đôi mắt.

Người bố thí chỗ ở, 

Là bố thí tất cả."

Lời bàn

Như vậy, có thể thấy rằng trong tất cả các hạnh bố thí thì bố thí chỗ ở cho Chư Tăng, xây dựng chùa chiền, đúc tượng Phật...là cách tạo ra phước báo hơn cả. Ngoài ra, với công đức phước báo này, chúng ta cũng có thể hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc như Thầy Tổ, ông bà, cha mẹ, anh, em, bạn bè... cùng các chúng sanh đang sống trong khổ cảnh, họ đang mong đợi trông chờ phần phước thiện mà mình hồi hướng. Khi họ hoan hỉ phần phước thiện ấy, ngay tức khắc giải thoát khỏi cảnh khổ được tái sanh cảnh thiện giới hượng mọi sự an lạc.

 


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao

Cùng chủ đề