Phần 3: Bình Minh Chánh Pháp | Phim Cuộc Đời Đức Phật

  • Thời gian

    18 thg 9, 2023

  • Lượt xem

    273 lượt xem


Sau khi thành đạo Đức Phật đi giáo hóa khắp thế gian, Ngài đã mang ánh sáng chân lý đi đến với chúng sinh. Từ nơi ngài đã có vô...

phan-3-binh-minh-chanh-phap-phim-cuoc-doi-duc-phat-373

https://www.youtube.com/watch?v=qdsjoDkNXf4

 

Nội Dung Phụ Đề  

 
Năm 35 tuổi,
sau thời gian dài thực hành phương pháp tu khổ hạnh
mà không đạt được kết quả,
Sa môn Gotama quyết định từ bỏ
và quay trở lại con đường Thiền Định.
Khi biết được Sa môn Gotama sắp chứng đạo,
Ma vương dùng mọi thủ đoạn
để quyết ngăn cản Ngài lần cuối.
Trải qua 49 ngày đêm tọa thiền bất động
dưới cội cây bồ đề,
Ngài đã chiến thắng hết các chướng ma
lần lượt nhập vào các mức Thiền
và chứng đắc Phật quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác,
đạt được sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn,
trở thành bậc đạo sư vô vàn tôn kính
của chư Thiên và loài người.
Kể từ đây,
chúng sinh đã có nơi nương tựa,
đạo lý vi diệu đã hiện bày,
con đường đưa đến sự chấm dứt hoàn toàn
luân hồi đau khổ
ĐÃ MỞ RA...
Sau khi đắc đạo,
Đức Phật tiếp tục ngồi an trú Thiền Định
thêm 7 ngày đêm.
Trời đã sáng,
Phật vẫn ngồi bất động dưới cội cây Bồ đề,
chợt một vị Phạm thiên hiện ra,
chắp tay đảnh lễ:
Bạch Thế Tôn,
xin Thế Tôn hãy tuyên giảng
chân lý giác ngộ cho muôn loài.
Rất nhiều chúng sinh đã sẵn sàng đón nhận
giáo pháp cao quý này.
Cúi xin Thế Tôn hãy từ bi thương tưởng chúng sinh.
Này Phạm thiên,
cửa chân lý bất tử đã mở ra,
ai muốn nghe hãy lắng lòng cố gắng.
Vị Phạm Thiên vui mừng
đi quanh Thế Tôn 3 vòng
rồi biến mất.
Phật hướng tâm về phía tu viện
của 2 vị thầy đầu tiên
thì thấy 2 vị đã qua đời,
sinh về cõi trời Vô sắc.
Ngài hướng tâm về hướng Tây
và nhìn thấy 5 anh em Kiều Trần Như
đang buồn bã kẻ đứng người ngồi
trong khu rừng Nai.
Phật mở mắt ra,
ánh mắt bình lặng dịu dàng, sáng trong.
Ngài đứng yên nhìn gốc cây
qua suốt một đêm
để tỏ lòng biết ơn cây Bồ Đề
đã che chở Ngài suốt 49 ngày nhập định
và chứng ngộ.
Trong bóng tối,
toàn thân Phật tỏa hào quang rạng ngời.
Này các hiền đệ,
tâm ta cực kỳ bất an
từ khi rời bỏ hiền giả Gotama.
Niềm ngưỡng mộ quý kính của ta
đối với hiền giả Gotama
đã ăn sâu trong tiềm thức.
Chỉ vì Ngài từ bỏ khổ hạnh cao quý
nên ta như bị sụp đổ.
Nhưng lòng ta lúc nào cũng thấy ray rứt,
ta ăn không ngon, ngủ không yên
vì rời bỏ Ngài.
Đệ cũng vậy,
đêm nào cũng nằm mơ thấy Hiền giả Gotama.
Ước gì Ngài quay lại khổ hạnh
để huynh đệ chúng ta được hầu hạ Ngài.
Kìa!
có phải hiền giả Gotama không?
Có phải Ngài đang đứng đằng kia không?
Nét mặt của 5 anh em Kiều Trần Như cực kỳ khó tả,
vừa muốn làm ngơ, vừa muốn giận dỗi,
vừa ngạc nhiên, vừa kính phục.
Phật đứng lặng im,
toàn thân toát ra vẻ siêu phàm như có hào quang tỏa sáng.
Không kiềm được nữa,
5 vị chạy ùa đến bên Phật,
người cầm bát, người nắm tay,
người vịn tấm y,
người bật khóc thành tiếng.
Thưa hiền giả Gotama,
hiền giả có khỏe không?
Có được thân ít bệnh tật, tâm ít não nhiệt,
an vui chăng?
Này Kiều Trần Như,
đừng gọi Như Lai là hiền giả.
Như Lai là bậc A la hán,
là bậc Giác ngộ.
Như Lai đã chiến thắng Vô minh,
đã dừng lại luân hồi,
đã hoàn toàn giải thoát.
Này các Hiền giả,
đây là Tứ Diệu Đế
mà Ba đời chư Phật đều tuyên thuyết.
Hôm nay Như Lai cũng tuyên thuyết,
mở ra con đường bất tử
cho chư Thiên và loài người.
Tất cả những gì có sinh đều phải có diệt.
Lành thay,
này Kiều Trần Như,
ông đã chứng được Sơ quả Tu đà hoàn,
bước vào dòng Thánh.
Sau khi dụng công thiền định theo lời Đức Phật dạy
và nghe Phật thuyết bài kinh Vô ngã tướng,
Ngài Kiều Trần Như đã chứng quả A La Hán.
Trong vòng 5 ngày,
5 vị đều lần lượt chứng Thánh quả A La Hán,
đạt được sự Vô ngã, giải thoát hoàn toàn.
Các ngươi đã mất dấu Thái tử Tất Đạt Đa,
nhưng ta không trách các ngươi.
Có lẽ vì Thái tử đã đắc đạo
nên tự tại vân du.
Tuy nhiên,
lúc nào đó chắc chắn Thái tử sẽ xuất hiện trở lại
để truyền dạy Chánh Pháp cho mọi người,
lúc đó,
ta ra lệnh cho các ngươi
phải lập nên một hệ thống tín đồ ủng hộ cúng dường
để giáo Pháp của Ngài được lan truyền rộng rãi.
Chúng thần xin tuân lệnh nữ Chúa công.
Này các thám tử,
suốt 7 năm qua, các ngươi đã hết sức vất vả
theo bảo vệ cho Thái tử,
lập được nhiều công lớn.
Nay ta quyết định thăng chức
và ban thưởng nhiều tiền vàng cho các ngươi,
con của các ngươi cũng đều được triều đình bảo bọc
và nuôi dưỡng, dạy dỗ để sau này làm quan tướng.
Chúng thần xin vô vàn cảm niệm ân đức của nhị vị Chúa công.
Thưa công tử Da Xá,
khách đã đến đông đủ,
xin mời công tử Da Xá vào dự tiệc với mọi người,
vì đức ông và đức bà đang đợi bên trong
Haizzz...
Tại sao cứ phải vui chơi thế này mãi.
Không lẽ cuộc đời chỉ có bấy nhiêu hay sao?
Ta chẳng thiết gì những cuộc vui
trống rỗng và vô nghĩa này.
Thưa công tử Da Xá,
công tử định đi đâu vào giờ này?
Ta cũng chẳng biết,
ngươi cứ đi ra khỏi kinh thành đi.
Ngươi dừng xe lại,
ta muốn đi một mình
Đời khổ quá,
vô nghĩa quá,
trống rỗng quá.
Này Da Xá,
hãy đến đây,
nơi đây không có đau khổ,
nơi đây không có vô nghĩa,
nơi đây không có trống rỗng.
Kính bạch Ngài,
con thấy cuộc đời này thật trống rỗng và vô nghĩa,
xin Ngài hãy cho con một điều gì cao cả
Này Da Xá,
mọi việc trên đời do Nghiệp duyên Nhân quả chi phối.
Ai trong quá khứ đã từng làm nên những thiện nghiệp
như giúp đỡ chúng sinh,
cung kính bậc Thánh,
sẽ sinh về cõi người, cõi trời
hưởng nhiều phúc lạc.
Ai trong quá khứ đã từng làm nên những ác nghiệp
gây tổn hại chúng sinh,
phỉ báng bậc Thánh,
sẽ sinh về đọa xứ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh
để chịu nhiều đau khổ.
Tâm của Ngài Da Xá dần trở nên bình lặng,
Phật tiếp tục thuyết về Tứ Diệu Đế.
Bất chợt Ngài ngộ đạo,
chứng được Sơ quả Tu Đà Hoàn,
lòng hân hoan vui mừng,
buộc miệng nói:
Bạch Thế Tôn,
con đã tỏ ngộ, con đã thấy pháp.
Cái gì có sinh rồi sẽ có diệt.
Cúi xin Thế Tôn cho phép con được xuất gia
trong Pháp và Luật của Ngài.
Này Da Xá,
hãy đi theo Như Lai!
Khi phát hiện Ngài Da Xá biến mất.
Vị trưởng giả cùng người hầu tìm kiếm khắp nơi.
Họ men theo đường mòn vào rừng,
người cha được gặp và nghe Thế Tôn thuyết giảng
về luật nhân quả nghiệp báo.
Nhờ vậy, ông bừng ngộ,
trở thành đệ tử quy y Tam bảo đầu tiên.
Ông đồng ý cho Ngài Da Xá xuất gia theo Phật.
Ông cũng xin thỉnh Thế Tôn và các vị tỳ kheo
đến nhà mình thọ trai vào ngày mai.
Sau khi vị trưởng giả ra về,
Phật thuyết bài pháp “Vô ngã tướng” cho Ngài Da Xá.
Cuối bài pháp,
Ngài chứng được Tứ quả A La Hán.
Lành thay,
hãy đến đây, tỳ kheo!
Hạnh phúc thay,
từ nay đã có một vị Phật và 6 vị A La Hán
hiện hữu trên thế gian này
Buổi sáng hôm sau,
Phật và cùng hàng đệ tử ôm bình bát đi vào Thành.
Mọi người đứng lại ngắm nhìn với ánh mắt ngạc nhiên
trước uy đức và dung nghi rực rỡ của Đức Phật
cùng sự trầm lặng và sáng chói của 6 vị A La Hán.
Khi đi đến trước cổng nhà của vị trưởng giả,
ông và gia nhân cung kính thỉnh Phật
cùng các vị Tỳ kheo vào bên trong.
Sau thời Pháp,
tất cả mọi người đều xin quy y Tam Bảo.
Phật và chư Tăng ra về,
nhưng có 4 người bạn thân của Ngài Da Xá
cứ đi theo mãi.
Này các bạn thân,
một vị Giác ngộ như Thế Tôn rất lâu mới xuất hiện
giữa thế gian một lần.
Ngài là bậc Chánh Đẳng Giác,
là bậc thầy của cả trời người,
Ngài là bậc Vô Thượng,
không ai có thể cao cả hơn nữa,
là Đấng Trí Tuệ và Đạo Đức viên mãn,
là Đấng hiểu biết tất cả thế gian pháp giới,
là Đấng xứng đáng để chúng sinh cúng dường,
là Đấng điều phục hóa độ vĩ đại nhất.
Bất cứ chúng sinh nào có duyên phúc gặp Thế Tôn
và khởi lòng tôn kính
thì đã được thiện nghiệp vô biên.
Dù tôi có nói đến khi cõi đất hủy hoại
cũng không thể ca ngợi hết được sự cao cả của Thế Tôn.
Dù tôi có đem hết thân mạng trong muôn vạn kiếp
để cúng dường Ngài cũng không thỏa lòng.
Các bạn hãy một lòng quy hướng Thế Tôn
để tìm sự Giác ngộ.
Thế gian vốn vô thường chẳng bền lâu.
Chỉ không gặp nhau 3 ngày
mà Tôn giả Da Xá đã hoàn toàn thành một người khác hẳn,
trầm lặng và tỏa sáng.
Chúng tôi tin Tôn Giả đã tìm được an lạc
và tin chân lý tối thượng nơi Chánh Pháp của Thế Tôn.
Xin Ngài hãy đưa chúng tôi đến và xuất gia với Thế Tôn.
Một ngày nọ,
cư dân thành Ba La Nại kéo nhau vào rừng
để cúng dường vật thực cho Phật và chư Tăng.
Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp,
tất cả họ đều phát tâm quy y Tam Bảo,
riêng có 50 thanh niên là bạn của Ngài Da Xá
chắp tay xin được xuất gia
trong Pháp và luật của Thế Tôn.
Này các Tỳ kheo,
thời tiết đã hết mùa mưa,
những con đường đã bắt đầu khô ráo dễ đi.
60 người các ông đều đã chứng A La Hán,
được giải thoát hoàn toàn.
Các ông không nên tập trung ở đây
trong khi khắp nơi còn rất nhiều chúng sinh
si mê tăm tối.
Này các Tỳ kheo,
hãy cất bước ra đi,
hãy đi khắp mọi nơi
để truyền bá đạo lý giác ngộ này cho chúng sinh.
Đừng đi hai người chung một hướng.
Các ông hãy lên đường
vì lợi ích của Chư Thiên và loài người.
Bạch Thế Tôn,
xin hãy cho vài người chúng con
được ở bên cạnh hầu hạ Thế Tôn.
Này Kiều Trần Như,
Như Lai có thể tự lo cho mình trong lúc này.
Các ông hãy cố gắng hóa độ chúng sinh
vì đó là bổn phận thiêng liêng của người đã giải thoát.
Bạch Thế Tôn,
con có duyên với cư dân ở Ba La Nại này,
con xin ở lại đây hóa độ cho họ,
vừa giữ gìn khu rừng Nai,
nơi mà Thế Tôn sau khi đắc đạo
đã thuyết những bài pháp đầu tiên
cho chư Thiên và loài người.
Bạch Thế Tôn,
về phía Tây và Tây Bắc rất xa,
có những dân tộc sống trên sa mạc khô cằn,
từ lâu theo những tín ngưỡng rất kỳ lạ.
Con xin phép sẽ đi về đó tìm cách hóa độ họ.
Đây là lần cuối cùng trong luân hồi tái sinh
con được gặp Thế Tôn.
Xin cho con đảnh lễ Người lần cuối.
Bạch Thế Tôn,
xa về phía Bắc,
trên những triền núi cao,
có dân tộc hiền hòa mộ đạo.
Con có duyên với họ
nên xin phép Thế Tôn cho con về nơi ấy
để hóa độ họ.
Con cũng không còn có dịp
gặp lại Thế Tôn trên cõi đời nữa.
Đây là lần cuối trong luân hồi con được gặp Thế Tôn,
xin Người nhận của con 3 lạy này
với trọn lòng tôn kính.
Từng người đảnh lễ Phật rồi ra đi.
Có vị bay lên hư không,
có vị biến mất tại chỗ,
có vị đi quanh Phật 3 vòng rồi mới ra đi.
Sau khi các vị lần lượt ra đi,
Phật lặng lẽ ôm bát đi khỏi khu rừng.
Chỉ còn tôn giả Vi Ma La chắp tay đứng nhìn theo
cho đến khi Thế Tôn khuất bóng hoàn toàn.
Hạt mưa nào rồi cũng rơi xuống đất,
dòng sông nào rồi cũng trôi về biển,
ai rồi cũng phải tìm thấy
nơi nương tựa cho tâm hồn mình.
Phật chính là nơi cho chúng con tìm về nương náu
giữa biển đời còn tràn ngập khổ đau tăm tối.
Chúng con là những đứa con của Phật,
mang trong tim lý tưởng của Phật,
sống bằng chân lý của Phật,
thở bằng niềm tin với Phật.
Chúng con nguyện trải lòng
thương yêu chúng sinh vô hạn.
Kính lạy Thế Tôn gia hộ cho chúng con
chân cứng đá mềm,
vượt qua mọi thử thách chông gai
để tiến tu và hoằng dương Chánh Pháp.
Đền ơn Phật con nay phát nguyện
Cả một đời tinh tiến tu hành
Rồi đem chánh pháp quang minh
Gieo vào khắp chốn chúng sinh vạn loài.

Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao