Cho đi mà không đòi hỏi mới chính là bố thí

  • Thời gian

    18 thg 9, 2023

  • Lượt xem

    176 lượt xem


Khi bố thí, sự phát tâm vô cùng quan trọng. Nếu như phát tâm không đúng, chẳng những không được phúc, mà ngược lại còn rước...

1176-cho-di-ma-khong-doi-hoi-moi-chinh-la-bo-thi

Vì vậy chúng ta phải hiểu rõ một điều rằng, không mong cầu mới chính là bố thí.

Bố thí chính là để tiêu diệt thói tham lam bủn xỉn của chính chúng ta. Nếu như chúng ta bố thí với tâm muốn tăng lợi ích cho bản thân. Thì sự bố thí này vô cùng thất bại.

 


Tổng số đánh giá: 0

Xếp hạng: 5 / 5 sao