Cho đi mà không đòi hỏi mới chính là bố thí

Khi bố thí, sự phát tâm vô cùng quan trọng. Nếu như phát tâm không đúng, chẳng những không được phúc, mà ngược lại còn rước thêm nhiều tai họa. Chẳng hạn khi bố thí, không tôn trọng người nhận, ném tiền bạc hoặc đồ vật xuống đất cho đi với tâm trạng kiêu căng ngạo mạn; có người bố thí vì danh; cũng có người bố thí mà không để ý đến nhu cầu của người khác, họ bố thí một cách áp đặt.

Vì vậy chúng ta phải hiểu rõ một điều rằng, không mong cầu mới chính là bố thí.

Bố thí chính là để tiêu diệt thói tham lam bủn xỉn của chính chúng ta. Nếu như chúng ta bố thí với tâm muốn tăng lợi ích cho bản thân. Thì sự bố thí này vô cùng thất bại.

 

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cauchuye/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account