Be Ready IELTS

  • Tỳ - Kheo Ni Kim Sắc - Cô Gái Xấu Xí Thay Đổi Nhờ Nhân Quả

    Nhân: Cô gái xấu xí cúng dường tháp Phật

    Quả: Cảm được thân thể màu vàng ròng.

    Trong sách Kinh Phật có nói "Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh" tức là thân thể và dung mạo của chúng ta là do "Tâm tưởng sanh" (tâm sinh ra). Nữa đời trước của một người, là ảnh hưởng từ kiếp trước, nửa đời sau, chính là tự mình. Vì vậy, muốn có dung mạo xinh đẹp thì chúng ta cần tu tâm, làm việc thiện và cúng dường Tam Bảo.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/cauchuye/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account